Sunday, January 20, 2008

Surat kiriman mengubah sejarah

Surat kiriman merubah sejarah.

Surat di bawah ini di antara dua tokoh terkemuka; Maulana Al Maududi dari Pakistan dan Puan Margaret Marcus (Mariam Jamilah – sebelum menganut Islam) dari New York, Amerika.

New York
12 April 1961

Yang mulia Maulana Al Maududi.

Saya terperanjat apabila mengetahu tuan tidak dapat meneruskan persafiran ke Afrika kerana gangguan kesihatan yang tenat dan mengidap kesakitan hampir dua bulan lamanya. Satu-satunya harapan saya ialah semuga doktor-doktor dapat menemui satu rawatan yang berkesan untuk meringankan penderitaan tuan. Dengan kesakitan seperti itu sudah tentu tuan memerlukan tenaga yang banyak untuk menulis surat yang terperinci itu kepada saya dan untuk memberikan jawapan yang memusakan kepada semua pertanyaan saya.

Masa ini nampaknya radio, TV, dan akhbar-akhbar tidak berhenti-henti melancarkan kempen terhadap perlunya usaha-usaha peningkatan taraf hidup dan pembangunan ekonomi di dalam negara-negara yang kurang maju. Untuk melaksanakan cita-cita itu, maka bantuan luar dalam jumlah yang besar dari Amerika Utara dan Russia amatlah diperlukan.


Kebudayaan Barat

Apa yang dikatakan pembangunan ekonomi untuk negara-negara yang kurang maju itu merupakan perkara yang mengelirukan. Pembangunan ekonomi untuk negara-negara yang kurang maju telah diertikan dengan rancangan –rancangan perbandaran (Urbanisasi), perindustrian dan pertanian dengan menggunakan jentera. Dari segi amalan, selogan pembangunan ekonomi itu hanyalah suatu alat untuk menyebarkan budaya barat (westernization) dan perosak secara besar-besaran terhadap kebudayaan-kebudayaan asli umat Asia dan Afrika. Persoalan perlunya dihapuskan buta huruf dan disebarkan pelajaran sentiasa dititik beratkan tetapi selalunya dihubungkan dengan kontek ini, iaitu pendidikan dimaksudkan dengan pendidik morden yang secular ala pendidikan Barat yang menegakkan teknologi, sedangkan cara-cara amalan Islam untuk melaksanakan keadilan social dan pembahagian kekayaan yang lebih adil seperti zakat, undang-undang pusaka, yayasan-yayasan wakaf dan pengharaman riba adalah diabaikan semuanya.

Objektif

Satu-satunya gerakan Islam zaman kebelakangan – sejarah yang saya tahu – cuba memperjuangkan keadilan sosial mengikut cara Islam ialah pertubuhan Ikhwan Muslimim yang diasakan dalam tahun 1928 oeh Syekh Ahasan Al Bana.

Dalam usia rumaja, saya sangat tertrik dengan badan-badan pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu seperti UNISCO, kerana saya berjiwa antarabangsa dan berminat dalam usaha-usaha memajukan pertukaran kebudayaan dan saling mengerti di antara berbagai-bagai bangsa di dunia, tetapi selepas itu saya mulai memandang kecil kepada UNISCO. Saya telah membaca semua penerbitan badan itu sejak mula ia ditubuhkan ketika saya masaih kanak-kanak dalam usia 12 tahun iaitu pada tahun 1946. Sepatutnya penerbitan itu bersifat objektif dan adil dalam kajiannya, tetapi sayangnya ia juga berprasangka terhadap cara hidup Islam sama seperti penerbitan-penerbitan berkala Barat yang lain.

Mundur.

Sebetulnya saya terpaksa memandang bahan-bahan pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu sebagai satu lagi sumber dari sumber-sumber untukmengembangkan kebudayaan Barat dan Meteralistik morden. Pengarah pertama UNISCO ialah Sir Julian Huxley, cucu kepada ahli kajihayat Inggeris yang terkemuka Sir Thomsa Huxley dan pengarang kepada buku-buku yang terkenal mengandungi faham tidak bertuhan dan fahaman kebendaan.

Cipta terakhir dari novel saya Ahmad Hailil – Riwayat hidup seorang pelarian Arab Pelastain adalah disiar dalam bentuk cerita pendek di majalah Islamic Review keluaran bulan March 1961 dan dalam majalah Ramadhan terbitan tahunan Mauslim Diagest dari Durban. Sejak terbitnya tulisan-tulisan itu saya telah menerima beberapa pucuk surat dari orang-orang Islam. Mereka membantah tulisan saya, kerana memberikan satu gambaran yang penuh sempati terhadap car-cara hidup Arab yang tradisi yang diwarisi zaman pertengahan seperti pakaian asli Arab, makan bersama-sama dengan tangan dalam satu talam, tidur di atas lantai dengan beralaskan permaidani atau tikar. Menurut meraka saya telah merosakkan perjuangan Arab, kerana mengambarkan watak-watak novel saya bergerak dalam gaya hidup yang mundur. Apa fikiran tuan ?.

Imferiority Complex

Merurut hemat saya gulongan atasan yang berpendidikan morden yang memerintah Asia dan Afrika hari ini adalah begitu terkongkong dan tergila-gila dengan hasrat untuk memajukan negeri mereka masing-masing, tetapi hasrat itu bukanlah sebenarnya didorong kerana mereka benar-benar mengambil berat terhadap kebajikan peribadi rakyat yang miskin, malah yang sebenarnya kerana mereka malu mempunyai rakyat yang miskin sedemikian rupa. Mereka mengeletar dengan perasaan Imferiority Complex yang hebat setiap kali negeri mereka dicop sebagai “Negeri Mundor”. Begitu juga saya fikir kegilaan mereka kepada kemajuan perindustrian bukanlah lahir kerana mereka mengharapkan keuntungan keuntungan positive yang hakiki yang bakal dicapai oleh negera mereka, malah kerana kilang-kilang yang besar, empangan-empangan raksaksa dan loji-loji tenaga letrik boleh menambahkan perbawa dan rasa hormat dari negeri-negeri yang maju terhadap mkereka.

Al Quran.

Negara-negara juga sama seperti induvidu-individu berkerja dengan penuh tenaga untukmengumpul sebanyak kekayaan semata-mata untuk membolehkan mereka berbangga dan bermega-megah dengan kekayaan itu. Al Quran dengan indah sekali menggulungkan sikap seperti itu dalam ayatnya bermaksud: “Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan hiburan yang melalaikan, perhiasan berbangga-banga antara kamu dan perlumbaan membanyakkan harta dan anak”. Penggambaran Al Quran ini lebih tepat lagi dengan keadaan hidup di hari ini dari keadaan hidup di zaman Rasulullah.

Kini barulah saya mengerti mengapa kepercayaan kepada hari akhirat merupakan salah satu rukun Iman yang pokok di dalam Islam dan mengapa hari akhirat itu ditekankan hampir pada setiap surah di dalam Al Quran. Andainya sesaorang itu mulai percaya kepada hari akhirat, maka nilai duniawi yang dianggap tinggi itu dengan segera menjadi enting.

Akhlak.

Kepercayaan kepada hari akhirat akan memberi kepada orang-orang yang mengimaninya satu pandangan hidup yang betul, dimana ia dapat membezakan apa yang benar-benar penting dan apa yang tidak.Ketika itu ia akan mulai mencintai sesuatu yang baik yang bersifat abadi dan bukan kerana mencintaan semata objeck kebendaan yang tidak lami akan lesap tanpa meninggalkan suatu kesan.

Kepercayaan kepada ujudnya pengadilan Ilahi di hari akhirat merupakan satu pengawal yang aktif di belakang undang-undang akhlak. Tanpa hari akhirat agama tidak mempunyai apa-apa erti lagi.

Andainya kepercayaan kepada hari akhirat itu merupakan satu kepercayaan kepada akhlak, maka kepercayaan itu bukanlah hasil dari pemikiran khayali seperti yang pernah dikatakan oleh orang-orang meraguinya, malah kepercayaan itu merupakan satu kenyataan yang objecktive.

Meragui

Saya telah pun memberikan kepada tuan betapa terpencilnya perasaanku dari orang-orang yang boleh mengikuti cara pemikiran kita. Di kota New York hanya terdapat satu masyarakat Islam yang kecil yang dapat saya jumpaai setiap minggu di masjid apabila saya pergi kesana untuk mengambil kursus pelajaran bahasa Arab. Sementara pada hari Jumaat pula saya berkunjung ke universiti Colombia unutk menemui sekumpulan pelajar-pelajar Islam dari berbagai negara termasuk Pakistan, di mana kita berhimpun untuk menunaikan fardhu jumaat, kemudian makan sambil berdiskusi, tetapi presis seperti berduskusi dengan ibu bapa saya. Pandangan mereka selalu bercangah dengan pandangan saya hampir-hampir dalam setiap persoalan. Mereka berpegang teguah bahawa Islam mesti berdamai dengan temadun Barat yang miorden. Idea-idea dan amalan-amalan Islam harus di sesuaikan mengikut temadun barat. Ramai di antara mereka yang meragui hadith Rasulullah. Walaupun saya telah menghabiskan segala daya upaya memperlihatkan sopan santun dan segala kebijaksanaan, namun saya tidak dapat menyakinkan mereka dan mereka juga tidak dapat menyakinkan saya.

Berdoa.

Guru bahasa Arab saya di masjid itu adalah seorang bumiputra Kahirah. Beliou telah menerangkan kepada saya beliou berpendapat bahawa menjadi seorang Mesir sama pentingnya dengan menjadi seorang muslim. Terlepas dari pemikiran yang diimport dari barat, ia menegaskan bahawa semagat nationalisma tiu adalah perasaan semula jadi yang tertanam di setiap hati manusia di mana-mana.

Kini saya bertanya kepada tuan apakah yang harus kita buat terhadap persoalan ini ?. Walaupun sejak bulan November 1959 saya telah menulis beberapa artikal untuk mempertahankan pendapat saya itu dan telah disiar di dalam berbagai majalah Islam berbahasa Inggeris, tetapi tulisan saya tidak cukup, malah disamping tulisan-tulisan, saya merasa terhutang budi andainya tuan boleh menjelaskan apakah langkah-langkah praktis untuk memecahkan persoalan ini yang telah dan sedang tuan lakukan.

Saya berdoa agar kesihatan tuan bertambah baik dan akhirnya terimlah salam dari saya kepada tuan dan keluarga tuan.

Yang benar.

Magritte Marcos

(Jawapan surat ini akan menyusul seketika. Insya Allah...)

LATARBELAKANG MARGARET MARCUS – MARIAM JAMILAH.

Bayangkan bagaimana seorang remaja yang berumur 14 tahun tetapi mampu untuk menulis sebuah novel bermutu tentang sebuah negara lain yang dia tak pernah kunjungi, juga tentang sebuah agama selain agamanya? Banyak anak di negara kita umur 14 tahun aktivitinya hanyalah bergaul, berpacaran, menonton TV atau menagih dadah! Dan banyak yang tidak tertarik pada agamanya apalagi agama orang lain. Sementara seorang tokoh muslimah terkenal, Maryam Jamilah menulis novel bermutu, “Di Tepian Jalur Gaza“, pada usia 14 tahun dalam keadaan di atas. Ia belum pernah ke Palestin dan ia masih beragama Yahudi tapi novelnya mengkritik orang Yahudi dan membela orang Islam Palestin.

Maryam Jamilah dilahirkan di Westchester, New York pada tahun 1934. Ia dilahirkan dengan nama Margaret Marcus. Gadis yang berasal dari suatu keluarga Yahudi yang mukim di New York, ini memang lain sejak awalnya.

Juga, berbeza dengan remaja-remaja New York sebayanya, Margaret, gadis ini, mengharamkan bagi dirinya segala sesuatu yang disebut sebagai “sumber kenikmatan hidup”, seperti pergaulan bebas, pesta-pora, minuman keras, merokok, justeru di masa-masa yang sering disebut sebagai “masa-masa yang paling membahagiakan” dalam kehidupan seseorang. Dan sebagai gantinya, ia bersungguh dalam mempelajari buku-buku yang “berat” bagi kebanyakan manusia, apalagi bagi remaja seumurnya, seperti: agama, falsafah, psikologi dan sebangsanya. Margaret mula tertarik pada Islam ketika ia berumur 10 tahun. Pada umur itu ia mengikuti Sekolah yang diadakan oleh seorang Yahudi Reformis. Ia sangat kagum dengan hubungan sejarah antara Arab-Yahudi.

Dari buku-buku teks Yahudi, Margaret mempelajari bahawa Ibrahim adalah nenek moyang bangsa Arab sekaligus bangsa Yahudi. Margaret membaca bahawa pada beberapa abad setelah Ibrahim wafat iaitu pada abad pertengahan di Eropah, umat Kristian tidak mempunyai toleransi terhadap umat Yahudi. Umat Kristian juga menyiksa, membunuh umat Yahudi. Hal ini berbeza dengan yang terjadi di negara Islam Sepanyol Andalusia. Di sana umat Islam ‘welcome’ terhadap umat Yahudi.

Toleransi dari umat Islam dan negara Islam sangat mengagumkan dalam sejarah. Umat Yahudi boleh bekerja bebas dalam perdagangan atau bahkan di jajaran pemerintahan. Di mata Margaret, ini adalah keluhuran budi dan peradaban yang tinggi. Dalam sejarah diketahui bahawa peradaban Islam mengalami kejayaan tertinggi pada masa negara Islam Sepanyol Andalusia ini. Dan hebatnya kejayaan tertinggi peradaban Yahudi juga terjadi di Sepanyol pada masa ini.

Negara Islam bukan cuma tidak membunuhi umat Yahudi akan tetapi justeru merangsang tumbuhnya kebudayaan dan peradaban Yahudi sehingga pada tingkat pencapaian yang tertinggi dan mencapai puncaknya. Kenyataan ini membuat Margaret terkagum-kagum pada Islam.
Margaret berpikir bahawa Yahudi “pulang” ke Palestin untuk memperkuat ikatan keluarga mereka dengan sepupu dekatnya iaitu bangsa Arab. Hal ini wajar malahan bagus menurut Margaret, kerana mereka keluarga dekat dalam agama dan budaya. Margaret meyakini bahawa Yahudi dan Arab akan bekerja sama guna mencapai masa kejayaan yang berikut seperti yang terjadi di negara Islam Sepanyol Andalusia. Masa kejayaan kedua peradaban itu, yang kali ini menurut keyakinan Margaret akan diwujudkan di Timur Tengah. Keyakinan ini membuat Margaret semakin kagum pada Islam dan hubungan bersejarah Arab-Yahudi.

Pada masa ini Margaret mengidentifikasikan dirinya secara kuat dengan orang-orang Yahudi di Eropah. Kemudian terjadilah pembunuhan besar-besaran terhadap Yahudi oleh Nazi. Margaret sangat terkejut, Dan ia sangat marah ketika tak seorangpun anggota masyarakat Yahudi bertindak terhadap persoalan ini. Menurut keyakinan Margaret masalah persaudaraan Yahudi ini adalah masalah agama yang sangat penting. Ternyata tak seorangpun peduli.

Ternyata memang masyarakat Yahudi di lingkungan sekitar Margaret tidak peduli pada agamanya apalagi taat. Misalnya pada acara keagamaan di Sinagog, anak-anak malah membaca komik yang disembunyikan di balik kitab suci. Anak-anak juga tertawa-tawa mengejek dan mencemoh ketika ritual agama berlangsung. Anak-anak sebaya Margaret sangat ribut dan tidak patuh kepada guru. Apalagi kalau para guru itu tidak mampu mendisiplinkan dan mengatur kelas. Di rumah Margaret suasana mempelajari dan mengamalkan agama Yahudi juga lebih tidak menyenangkan. Kakak perempuan Margaret sangat membenci “Sekolah Minggu”. Apalagi “Sekolah Minggu” dianggap mengganggu waktu tidur dan santainya di hari libur. Ibu Margaret benar-benar menyeret sang kakak dari tempat tidur pada pagi hari, setelah mengguncang-guncang badannya begitu keras. Sang kakak selalu bangun dengan sumpah serapah dan menangis menjerit-jerit. Akhirnya, orang tua Margaret letih menghadapi sang kakak dan membiarkannya berhenti dari “Sekolah Minggu”.

Pada hari raya Yahudi di Sinagog dan puasa Yom Kippur, Margaret dan kakaknya bengong dan kabur. Mereka malah piknik lalu pesta makan-makan di restoran. Ketika orang tuanya yakin bahawa Margaret dan kakaknya sangat parah di “Sekolah Minggu”, masuk ke organisasi agnostik (humanis dan kemanusiaan) Yahudi. Mereka juga memindahkan kedua anaknya ke “Sekolah Minggu” milik organisasi ini. Organisasi ini dikenal luas sebagai organisasi humanis dengan nama “The Ethical Culture Movement” (Gerakan Kebudayaan Etis).

“The Ethical Culture Movement” didirikan pada akhir abad ke-19 oleh Felix Adler. Ketika belajar menjadi Rabbi, Felix Adler tumbuh keyakinannya akan ibadah agama. Ibadah agama dan nilai-nilai etika, menurut Adler, adalah relatif dan buatan manusia belaka. Penyembahan kepada Tuhan atau Dewa serta supranaturalisme atau Theologi, tidaklah relevan lagi, menurutnya. Agama sudah tidak pantas lagi dalam dunia moden menurut Adler.

Margaret mengikuti “Sekolah Minggu” versi Adler ini, lengkap dengan ajaran-ajaran Adler. Setiap minggu Margaret dengan rajinnya mengikuti sekolah ini, berbeza dengan “Sekolah Minggu” sebelumnya. Margaret pun akhirnya lulus dari sekolah ini pada umur 11 tahun. Di “Sekolah Minggu” ini Margaret tumbuh dengan persetujuan tanpa syarat kepada ide-ide gerakan Adler ini. Sejak saat itu Margaret meremehkan dan mencemohkan upacara-upacara tradisional, penyembahan-penyembahan, peribadatan-peribadatan, dan agama yang terorganisasi.

Pada masa remaja inilah Margaret sangat terpengaruh oleh falsafah humanistik. Ia juga menjadi atheis. Apalagi pada masa itu seorang atheis dianggap sebagai seorang yang terdidik. Ketika masa-masa atheis ini iaitu pada umur 12 tahun, petualangan Margaret sangat hebat di dunia intelektual. Banyak buku dan terutama ensiklopedi yang dibacanya. Ia juga membaca buku tentang dunia Arab dan Islam. Ia membaca buku The Lance of Kanana karya Harry W. French, sebuah buku yang menceritakan seorang anak Badui.

Ia juga membaca buku Boy of The Desert karangan Eunice Tietjiena yang menceritakan seorang anak yang bernama Abdul Aziz. Ia juga membaca buku Camel Bells: A Boy from Baghdad yang bertutur tentang seorang anak Irak yang diangkat oleh keluarga Badui. Cerita-cerita inilah yang mengilhami Margaret untuk membuat cerita tentang kehidupan seorang anak di desa kecil di kamp pelarian Palestin “Ahmad Khalil” yang diterjemahkan dengan judul “Di Tepian Jalur Gaza”. Buku ini dikarang pada usia 14 tahun.

Sejalan dengan kedewasaan dan kematangan Margaret secara intelektual, ia mulai tidak puas dengan atheisme. Ia merasa ada sesuatu yang kurang. Ia memulai pencarian baru. Ia mulai kembali mencari identitas diri. Iapun memasuki kelompok Baha’iyah atau Baha’i di New York. Kelompok ini bernama “The Caravan of East and West” (Karavan Timur dan Barat). Kelompok ini dipimpin oleh seorang Persia yang bernama Mirza Ahmed Sohrab. Sohrab pun memberitahu Margaret bahawa ia pernah menjadi sekretaris Abdul Baha, sang pendirti Baha’i.

Pada awalnya Margaret tertarik pada Baha’i kerana keaslian Islamnya menurut Margaret. Ia juga tertarik dengan ajarannya tentang kesatuan umat manusia (ummatan wahidatan). Tetapi kemudian Mrgret menemukan betapa buruk pengamalan ide-ide Baha’i oleh penganutnya.
Pada umur 18 tahun Margaret menjadi anggota cabang gerakan keagamaan zionis remaja. Gerakan ini dikenal dengan nama Mizrachi Hatzair. Beberapa bulan kemudian ketika Margaret mengetahui seperti apa Zionisme sebenarnya, Margaret keluar dengan muak dan jijik. Ia yang selama ini menyangka bahawa Zionisme adalah gerakan persaudaraan dan kerja sama Arab-Yahudi menjadi marah, kaget, dan kecewa. Ia akhirnya mengetahui borok Zionisme yang hanya membuat-buat dan mencari-cari permusuhan dan peperangan dengan bangsa Arab.
Pada umur 20 tahun Margaret kuliah di Universitas New York. Salah satu mata kuliahnya adalah “Judaisme in Islam” (Ajaran Yahudi dalam Islam). Dosen Margaret Rabbi Abraham Issac Katsh, Ketua Jurusan Sudi-studi Hebrew tidak perlu meyakinkan mahasiswanya bahawa Islam itu mencedok dari Yahudi. Mayoritas mahasiswanya yang ingin menjadi Rabbi langsung menyetujuinya. Buku teks di kuliah itu yang ditulis olehnya yang berjudul “Took each verse from the Qur-an” sungguh-sungguh menyatakan tanpa bukti bahawa ayat-ayat Qur-an bersumber dari ajaran-ajaran Yahudi.

Meskipun maksud Profesor sebenarnya ingin membuktikan kepada mahasiswa kelebihan Yahudi atas Islam, Margaret malah menjadi yakin akan hal yang sebaliknya. Justeru agama Islam dan Yahudi bersumber dari Tuhan yang sama. Dan kerana agama Islam lahir belakangan maka ia merevisi ajaran-ajaran Yahudi. Orang Yahudilah yang harus mengikuti agama Islam, demikian menurut Margaret.

Usaha-usaha Zionisme yang menyuruh orang-orang Yahudi berpindah ke Palestin adalah antara kekuatan politik dengan pengusaha-pengusaha real estate, demikian menurut Margaret. Tidak ada landasannya dalam kitab Talmud, menurutnya lagi.

Fusi antara nasionalisme Yahudi dengan agama ternyata malah memiskinkan orang-orang Yahudi secara spiritual, menurut Margaret lagi. Eksklusivitas yang rigid dari Yahudi juga menjadi penyebab pembunuhan umat lain terhadap umat Yahudi. Menurut Margaret kalau orang-orang Yahudi inklusif dan toleran pasti mereka tidak akan dibubuh sepanjang sejarah umat manusia. Margaret pun menjadi sedar bahawa zionisme adalah kombinasi antara rasisme, Tribalisme Yahudi, dan nasionalisme sekuler moden.

Melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh PBB dalam mengatasi hubungan Arab-Yahudi di Palestin hati Margaret menjadi tambah tidak yakin dengan agama Yahudi. Ia tidak gembira dan tidak kuat lagi mengaku sebagai orang Yahudi. Ia melihat kecurangan-kecurangan PBB yang disogok gerakan Zionisme melalui Lobby Yahudi Amerika. Ia menjadi sangat malu sebagai orang Yahudi. Semakin Margaret mengikuti kuliah Profesor Katsh, semakin Margaret tidak meyakini agama Yahudi. Semakin Margaret merasa agama Yahudi banyak cacatnya. Apalagi sudah beberapa bulan Margaret membaca Al Qur-an dan Hadits. Margaret membandingkan AL Qur-an dengan Talmud. Ia merasa AL Qur-an lebih sempurna, lebih logis, dan lebih argumentatif daripada Talmud. Dan pada pagi hari di bulan November 1954, Margaret masuk Islam.

Keluarga Margaret menghalang-halangi keinginan Margaret masuk Islam. Dengan banyak argumen mereka menyuruh Margaret keluar dari agama Islam. Keluarga Margret memperingatkan bahawa Islam akan menyulitkan hidup Margaret. Mereka berpendapat bahawa Islam tidak seperti Yahudi dan Kristian yang menjadi bagian sejak Amerika berdiri. Mereka memberi tahu bahawa Islam akan membuatnya terasing. Terasing dari keluarga dan terasing dari masyarakat.

Pada masa itu keyakinan Margaret akan agama Islam belum terlalu kuat. Iapun tidak tahan terhadap tekanan-tekanan dari keluarga dan masyarakat sekitarnyanya. Sebagai hasil dari kekacauan dalam diri Margaret, ia mnenjadi terganggu jiwa dan pikirannya. Dalam keputus asaan sejak tahun 1957-1959 orang tua Margaret memasukkan Margaret ke rumah sakit jiwa pemerintah dan Swasta. Di sini Margaret berjanji apabila ia benar-benar sembuh dan dipulangkan ia akan memeluk agama Islam dengan yakin seyakin-yakinnya.

Orang tua Margaret tetaplah orang tua. Mereka sangat menyayangi anaknya. Mereka tidak ingin anaknya tambah parah sakitnya. Mereka ingin anaknya cepat sembuh. Mereka tidak melarang Margaret untuk masuk Islam. Mereka pun berjanji kepada Margaret, kalau Margaret benar-benar sembuh, ia akan dibolehkan masuk Islam. Limpahan kasih sayang dari orang tua Margaret sangat efektif menyembuhkan sakit jiwa yang diderita Margaret. Iapun akhirnya dibolehkan pulang pada tahun 1959.

Setelah Margaret pulang, ia mencari-cari peluang untuk bertemu kaum muslimin di New York. Iapun terus berdoa selain berusaha. Doa Margaret dikabulkan oleh Allah Yang Maha Penyayang terutama kepada hambanya yang mau menepati janjinya ketika di alam ruh. Iapun berhasil mempunyai kenalan muslimin dan muslimah yang telah memberikan harapan untuk bertemu dengannya. “Mereka adalah orang-orang yang paling baik”, demikian pendapat Margaret.
Pada tahun 1961 di ulang tahunnya yang ke-27 Margaret masuk Islam lagi. Ia bersyahadat disaksikan oleh Syekh Daud Ahmad Faisal dan berganti nama menjadi Maryam Jamilah.

Maryam juga mulai menulis banyak artikel untuk akhbar Islam di Amerika. Sebelum berkenalan dengan tokoh-tokoh Islam, Maryam selalu menderita. Kalimat perpisahan pada deritanya baru boleh ia ucapkan setelah dikenalnya Sayyid Abul A’la al-Maududi, seorang imam besar umat yang tinggal di Pakistan. Mulai dari surat-menyurat yang mengharukan antara seorang bapak dengan putrinya, antara seorang muslimah intelektual dengan ulama besar yang ternyata sama sekali bersesuaian pendapat ini, akhirnya mentaslah dari gadis ini seorang Maryam Jamilah yang segar imannya.

Ternyata sebelum mereka mengemukakan pendapat mereka masing-masing cara berfikir mereka sudah sama. Dalam surat pertama Maududi kepada Margaret yang merupakan surat balasan, Maududi menulis: “Ketika saya membaca surat dan artikel anda, saya merasa membaca ide-ide saya sendiri. Saya harap perasaan anda akan sama ketika anda mempunyai kesempatan mempelajari bahasa Urdu dan membaca buku-buku saya. Walaupun dalam kenyataannya kita belum pernah berkenalan sama sekali. Kebulatan suara satu sama lain dari kita dalam pemikiran boleh disimpulkan langsung. Faktanya adalah bahawa kita berdua mempunyai sumber inspirasi yang sama dan satu: Islam”.

Berkat ketekunan dan semangatnya dan hidayah Allah swt, sebentar saja namanya telah boleh disejajarkan dengan ulama-ulama besar terkemuka di dunia Islam, seperti: Marmaduke Pickthall, Muhammad Asad, T.B. Irving dan lain-lain.

Sebelum masuk Islam pun Maryam sudah merasa bahawa integritas keagamaan di dunia kontemporer mempunyai ancaman yang sangat besar. Ancaman ini disebut gerakan modenisasi Barat. Gerakan ini bermaksud mencampur pengajaran agama dengan reformasi dan falsafah buatan manusia.

Ketika kecil dan remaja ia mengalaminya sendiri. Keluarganya yang kurang taat pada agama Yahudi semakin hancur keyakinannya kerana modenisasi Barat. Mereka akhirnya hanya Yahudi pak turut saja. Malah organisasi inilah yang membuatnya menjadi atheis.

Ketika masuk Islam, Margaret yang mengganti namanya menjadi Maryam Jamilah terkejut pula melihat kenyataan banyak sarjana muslim didikan Barat yang ragu-ragu dengan ajaran Islam. Antara lain mereka mengatakan bahawa ajaran Islam meniru dari ajaran Yahudi. Iapun ingin memerangi ini melalui tulisan. Abul A’la AL Maududipun sangat mendukung rencana Maryam ini.

Maryam menulis banyak artikel di majalah The Islamic Review dan The Muslim Digest. Di antara artikel itu terdapat tulisan berjudul “Sebuah Kritikan terhadap buku Islam in Moden History” (buku itu dikarang oleh Wilfred Cantwell Smith). Artikel lain berjudul “Kritik terhadap buku Reinterpretation of Islam” berisi kritik terhadap buku karangan Asaf A. Fyzee (wakil rektor Universitas Kashmir). Buku ini berbicara tentang Islam yang diungkapkan menjadi etika kosong yang tidak memberi empak kepada pembentukan masyarakat dan kebudayaan (terbit tahun 1960).

Sama seperti Maududi, Maryam juga mengkritik Sosiolog Turki Ziya Gokalp. Di Indonesia Buya Mohammad Natsir juga mengkritik Ziya Gokalp dalam polemik dengan Soekarno. Memang pemikiran Ziya banyak yang mengkritik? Ziya mengatakan bahawa nasionalisme dan sekularisme sesuai dengan Islam. Sudah pasti tokoh-tokoh Islam di atas tidak setuju. Maryam juga membantah pendapat Sir Sayyid Ahmad Khan yang sangat mengagung-agungkan ilmu pengetahuan dan falsafah Eropah. Ia juga mengkritik para pembaru Mesir seperti Muhammad Abduh dan Taha Husain. Ia menentang pula Presiden Tunisia Habib Bourguiba (memerintah 1957-1987) yang menyatakan bahawa puasa Ramadhan merupakan penghalang pembangunan ekonomi Tunisia.

Pada tahun 1962, atas tawaran Al Maududi Maryam Jamilah pindah ke Pakistan dan menetap di Lahore sebagai anggota keluarga Al Maududi. Setahun kemudian ia menikah dengan Yusuf Khan, seorang pengurus harian Jami’at Islami, gerakan kader Islam yang didirikan Maududi pada tahun 1941.

Maryam menjadi penulis terkemuka di dunia antarabangsa. Penanya sangat tajam menusuk, membenah, dan melawan peradaban Barat yang berlawanan dengan peradaban Islam.


No comments: