Thursday, January 24, 2008

PERAYAAN KRISMAS, EASTER, VALENTINE DAY DAN HALLOWEEN DIMANA ASASNYA?.

PERAYAAN KRISMAS, EASTER, VALENTINE DAY DAN HALLOWEEN DIMANA ASASNYA?.

Ibu bapa muslim sangat berharap agar unsur-unsur budaya dan agama asing tidak lagi menjadi amalan anak-anak mereka khususnya dan orang-orang Islam Melayu amnya.

Kebudayaan Pagan (bermaksud kebudayaan orang purba – orang jahil - yang tidak mempunyai sebarang agama) yang telah menyerap masuk dan diterima sebahagian daripada kebudayaan Kristian, walaupun Bible mengharamkan penganut-penganutnya mempelajari apalagi mengamalkan budaya ini dalam kehidupan yang berhubung dengan ketuhanan. Berikut dinyatakan amalan orang-orang Kristian yang berasal dari amalan orang-orang Pagan ini.


Perayaan Krismas.

Dari segi sejarah, krismas telah dirayakan sejak 2000 tahun dahulu sabelum lahirnya Isa, iaitu sebagai penghormatan kepada tuhan-tuhan orang-orang Pagan. Ia bermula ketika Namrud raja Babylion yang zalim itu mengasaskan kepercayaan Mithras yang menghormati dan memuja matahari bertujuan untuk meneguhkan takthanya. Kononnya dia adalah penjelmaan tuhan matahari. Akidah ini menimbulkan kepercayaan di kalangan rakyat jelata walaupun hal ini sukar dilaksanakan sebelumnya.

Biasanya matahari menghilangkan diri hingga sampai 25 Disember, oleh itu orang-orang Pagan merayakan “Hari Kelahiran Kembali” tuhan matahari mereka. Serentak itu pula pokok-pokok daun tirus dijadikan simbul persembahan kepada tuhan mereka.

Apabila matinya raja Namrud, mereka diajar pula bahawa roh Namrud akan datang semula pada tiap-tiap 25 Disember sebagai “Santa Claus” untuk meletakkan hadiah-hadiah diatas pokok tirus itu. Panggilan Santa ini sebenarnya adalah nama kepada “tuhan wira’ di Asia kecil.

Apabila impayer Rom mulai berkembang, mereka menerima amalan-amalan Pagan dari daerah yang ditaklukinya, termasuk tuhan-tuhannya sekali. Julius Caesar lalu menamakan perayaan pada 25 Disember itu “Brumalia”. Dari tanggal 17 hingga 25 disember mereka merayakan “Saturnalia”. Bila agama kristian muncul kemudian lahirlah guru-guru Pagan di Rom yang tagehkan kehormatan dan kekuasaan. Mereka menyaksikan pengaruh Kristian kian meluas, tanpa lengah-lengah lagi mereka mengistiharkan ajaran Kristian dengan ajaran amalan mereka sendiri. Ini menyebabkan penganut-penganut Paganisma tertarik untuk memeluk agama “Paduan” itu yang akhirnya merebak keseluruh empayer Rom.

Demikianlah akar umbi perayaan krismas. Sebenarnya bukan tidak ada pihak yang membantah kristian paduan itu, tetapi tentangan mereka selalunya gagal hingga kehari ini. Umpamanya pada abad ke 4 Masehi telah ada protes terhadapnya. Beberapa orang pope tidak merestuinya, malah perlimen England pernah mengumumkan bahawa cuti krismas adalah tidak sah.

Sebenarnya hari krismas tidaklah merupakan tarikh lahirnya Isa, melainkan berupa lanjutan dari amalan paganisma sejak 2000 tahun sebelum kelahirannya. Beliau tidak lahir 2008 tahun yang lalu sebagaimana yang dipercayai umum, tetapi pada tahun 4 sebelum masehi diawal musim buah, bukannya di musim dingin. Selain dari itu hari dan bulan tidak ada siapa yang dapat menentukannya.

Perayaan Easter

Sebagaimana juga perayaan krismas, hari easter telah pun dirayakan oleh orang Pagan Babylion semenjak 4000 tahun dahaulu lagi. Easter diambil dari perayaan German purba yang kemudiannya dikristiankan menjadi “Easter” beberapa tahun setelah kematian Paulus. Mereka mengatakan ia adalah suatu musim kelahiran kembali matahari pada musiam bungan sebelah timur.

Menurut kepercayaan orang-orang kristian, hari easter jatuh pada hari ahad iaitu hari penjelmaan kembali Jusus setelah ditanam pada hari Jumaat. Sebenarnya kepercayaan seperti ini tidakmunasabah berdasarkan nukilan-nukilan dari bible sendiri. Pernah Jusus berkata “selepas tiga hari aku akan bangkit semula” (St. Mathewa 27:63). Tiga hari bermakna 72 jam, ini adalah terlalu singkat jika Jusus ditanam diwaktu terbenam matahari di hari Jumaat kemudian hidup semula di pagi Ahad (Easter Sunrise) seperti difahami masa kini.

Bagaimana caranya easter pagan itu meresap kedalam akidah kristian ?. Menurut sejarah, kepercayaan itu berlaku atas kehendak raja Konstintine selaku berlangsung Konsili Nicaea tahun 325 masehi supaya ia menjadi perayaan resmi rakyat empayer Rom., iaitu pada hari ahad musim bunga. Kehendaknya dipersetujui memandangkan adanya saru masaalah besar untuk mendaulatkan agama kristian tanpa mengharukan upacara-upacara Pagan.

Bila sebenarnya pengkebumian Jesus dan kebangkitan kembali ?. Menurut Herbert W. Armstrong, Jesus ditanam pada pukul 3.00 petang hari rabu. Pada petang sabtu barulah dia bangkit kembali. Dengan itu, kepercayaan orang-orang kristian bahawa Jesus hidup semula pada pagi ahad tidak berasas, kerana bible sendiri yang mengatakan pada pagi ahad itu dia sudah lama hidup kembali.

Seperti perayaan-perayaan lain juga hari easter disambut dengan pakaian-pakaian cantik. Kira-kira pada pukul 5.00 pagi hari ahad satu perhimpunan untuk sembahyang diadakan ditempat khas yang dikenalkan dengan
Easter Sunrise Service. Disitulah para padri dengan kehalusan suaranya berkhatubah tentang kebangkitan kembali Jesus. Setelah lama menunggu, muncullah cahaya matahari pagi disebelah timur yang menjadikan hadirin tunduk tafakur. Pada pagi itu setiap rumah akan dimariahkan dengan telor-telor yang beranika warna dan sudah tentu menyukakan hati kanak-kanak mengutip, membaling dan memakannya. Sebenarnya telor merupakan simbul kesuburan kepada adat-adat Pagan. Begitu juga tentang perbarisan dipadi hari itu.

St Valentine Day.

Hari valentine yang disambut pada tiap-tiap 14 Febuari di Barat sana adalah juga berasalkan amalan-amalan Pagan. Kisahnya bermula dengan kelahiran pemburu serigala Lupercus pada 6 Januari. Sambutan perayaan untuk Lupercus jatuh pada 15 Febuari itu menurut adat purba yang menjadiamalan mereka.

Lupercus juga bermaksud Cupid bererti “Yang diingini” pernah dikesahkan bagaimana ibunya sendiri Samiramas telah jatuh hati dan bernafsu sekali apabila melihat anaknya yang sedang membesar, dan akhirnya dia bernikah dengan anaknya. Apabila Lupercus telah dewasa , dia menjadi hero kecil “yang diingini” oleh wanita. Ini menyebabkan dia dianggap sebagai sebagai “tuhan cinta”. Sebagai kenangan-kenagan terhadapnya , mereka saling hadiah menghadiahkan ‘tanda cinta’ kepada sesama mereka yang melambangkan simbul cinta terhadap Lupercus. Perayaan ini dinamakan “Lupercalia”.

Ketika raja Konstintine mencadangkan agama kristian sebagai agama resmi empire Rom, dia menghadapi masalah mengenai perayaan Lupercalia itu hendak di kekalkan atau di basmikan, tetapi penghapusan Lupercalia akan menimbulkan berbagai kesulitan. Dengan itu terpaksa dikekalkan walaupun dengan nama dan tujuan yang lain. Pada tahun 496 masehi pope Gelasius 1 telah mengkeristiankan Lupercalia dengan nama baru “St Valentine’s Day”.

Sebab diambil nama St Valentine adalah untuk meperingati bisop yang enggan mematuhi undang-undang maharaja Claudius. Pada tahun270 masehi beliou ditangkap dan dipenggal lehirnya. Jadi untuk menghormatinya itulah diambil namanya untuk menggantikan nama Lupercalia dan tarikhnya didahulukan sehari menjadi 14 Fabuari .

Walaupun demikian, penukaran nama dan tujuan itunditentang juga oleh penganut-penganut kristian protestant. Lantaran itu amalan-amalan “bergandingan” antara lelaki dan perempuan dihidupkan semula; itulah sebabnya Enclopedia Americana bila meperkatakan hari St Valentine ditegaskan bahawa perbuatan bergandingan antara lelaki perempuan yang berlaku hari ini bukanlah merupakan gejala dunia morden, malah lanjutan dari perayaan Lupercalia.

Perayaan Halloween.

Perayaan ini biasanya disambut pada tiap-tiap 1 November. Caranya dengan memakai pakaian dan topeng yang menyeramkan untuk menakutkan orang. Bersama bmereka dibawa makanan-makanan dan hadiah-hadiah. Dikebanyakan temat di Britain dibuat unggun api yang besar pada malam halloween itu untuk menjauhkan diri dari gangguan roh-roh jahat.

Menurut Profeser Ralph Linton halloween yang pertama telah dirayakan oleh orang Driuds sebagai menghormati tuhan Saman iaitu pada 1 November. Orang-orang Drius mempercayai, pada malam tersebut tuhan bernama Saman akan memanggil semua roh-roh jahat yang telah dihukum 12 bulan lalu supaya mendiami dalam badan-badan binatang.

Pada malam itulah juga roh-roh orang mati akan kembali semula kerumah mereka utnuk mejamah makanan yang disajikan. Orang-orang yang tidak menyediakan makanan tetnu akan dicelakakan oleh roh-roh itu. Pada malam itulah roh-roh dari pelbagai jenis makhlok mempunyai kebebas merayau-rayau kemana saja. Wales roh-roh itu dipercayai boleh dilihat pada tengah malam di setiap jalan.

Demikianlah empat amalan Pagan yang hingga kini telah meresap kedalam agama kristian. Bible menegaskan; “tuhan berfirman kita mesti menyembahnya dengan roh dan keyakinan- tidak menerusi bidaah orang jahilliah”. ( St John 24:4)

Menyertai apa lagi merayakan perayaan tersebut di atas adalah bertentangan dengan kebenaran Ilahi. Jauhkan supaya anda selamat dunia akhirat.


Siar kembali dengan ihsan http://kalamlurus.wordpress.com

No comments: