Monday, April 21, 2008

At Taubat Ila Allah .

Taubat dari Menyembunyikan Kebenaran.

Di antara dosa yang besar, yang ditunjukkan dan anjurkan al Quran agar kita segera bertaubat darinya adalah: dosa menyembunyikan kebenaran serta tidak menjelaskannya kepada manusia. Ini adalah dosa para ahli ilmu pengetahuan yang mempunyai kewajiban utnuk menyampaikan risalah-risalah Allah SWT, dan menjelaskan hukum Allah SWT kepada mereka. Serta mengatakan kebenaran, serta tidak menyembunyikannya, tidak seperti tindakan ahli kitab yang mendapatkan kecaman dari Allah SWT dalam firman-Nya:"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya," lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukar-nya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima." (QS. Ali Imran: 187). Karena mereka menyembunyikan berita gembira akan datangnya Muhammad Saw yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, serta mereka merubah dan menggantinya, karena semata kepentingan dunia, yang dinamakan oleh Allah SWT sebagai "harga yang murah". Seperti firman Allah SWT:

"Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa." (QS. an-Nisa: 77). Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka!." (QS. al Baqarah: 174-175)

Lihatlah ancaman yang besar ini terhadap orang-orang yang menyembunyikan itu, yang mengandung ancaman material: "mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api ", serta maknawi: "dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka ", dan mereka mengalami kerugian dalam transaksi mereka: "Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan ". Itu semua semata karena mereka menyesatkan hamba-hamba Allah dengan menyembunyikan persaksian mereka akan kebenaran:

"Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya?." (QS. Al Baqarah 140) Oleh karena itu taubat amat diperintahkan secara kuat dari mereka semua, sehingga mereka selamat dari azab ini, serta dari laknat Allah SWT dan sekalian orang yang melaknat. Allah SWT berfirman:
"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itu Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. al Baqarah: 159-160) Agar taubat mereka diterima, disyaratkan agar: mereka memperbaiki apa yang mereka telah rusak, dan menjelaskan apa yang mereka sembunyikan.

Jika ini adalah dosa orang yang menyembunyikan kebenaran, maka dapat dibayangkan apa dosa orang yang "mendistorsi kebenaran" itu, serta menampakkan kebenaran itu seakan suatu yang bathil, sehingga manusia tidak memilihnya. Sementara mereka menghias kebathilan, dengan lidah dan tulisan mereka, sehingga manusia memilihnya? Tak diragukan lagi, dosa mereka lebih besar, dan kesalahan mereka lebih berbahaya. Dalam masalah ini banyak tergelincir penulis, pengarang, jurnalis, kalangan pers, seniman, para ahli pidato dan semacamnya. Yaitu mereka yang menciptakan opinion publik serta menggerakkan kecenderungan mereka.

Taubat mereka tidak sah hanya dengan sekadar menyesal. Namun mereka harus memperbaiki dan menjelaskannya kepada orang banyak. Karena mereka telah banyak merusak akal dan dhamir banyak manusia, serta menyesatkannya. Mereka harus melenyapkan atau menarik peredaran faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan itu, baik berupa buku, kaset, atau film dengan segala cara. Dan jika mereka tidak mampu maka mereka harus menjelaskan kepada khalayak melalui akhbar atau media lainnya. Dan mereka harus menjelaskan dengan gamblang sikap mereka yang baru dan kembalinya dia dari sikap dan tindakannya sebelumnya, dengan berani dan yakin.

Judul Asli: at Taubat Ila Allah
Pengarang: Dr. Yusuf al Qardhawi
Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani
Penerbit: Maktabah Wahbah, Kairo
[Read more...]

Thursday, April 17, 2008

KILANG BATU JED DI BANDAR BEIJING

Batu Jed yang ukir berbentuk bola di dalam bola dan lain-lain ukiran - harga boleh tahan juga. Gambar paling bawah adalah restaurant Islam dan surau tempat solat di sediakan di dalam kawasan kilang ini.
.[Read more...]

PEMBAZIRAN ADALAH SAUDARA SYAITAN

PEMBAZIRAN HALANG AGIHAN KEKAYAAN DUNIA.

Sebuah hadith Nabi riwayat Abu Daud daripada Anas RA menjelaskan:

Pada satu hari, Rasulullah keluar berjalan bersama seorang sahabat (Anas), tiba-tiba Nabi terpandang sebuah rumah yang di atasnya terbina sebuah kubah, lalu baginda bertanya: “Rumah siapa itu?” Sahabat meberitahu bahawa rumah itu kepunyaan si polan daripada kaum Ansar. Nabi diam tidak berkata apa-apa, tetapi memendamkan perkara itu di dalam hatinya.

Kemudian pada satu ketika, sahabat yang mempunyai kubah itu bersua dengan Rasulullah lalu memberi salam, tetapi Nabi tidak menjawab dan memalingkan mukanya dengan wajah yang masam. Peristiwa ini sangat mendukacitakan sahabat Ansar berkenaan, sahingga satu waktu Anas menceritakan bahawa beliau pernah berjalan bersama Rasulullah dan terpandang kubah yang dibina di atas rumah sahabat itu, lalu Nabi bertanyakan rumah kepunyaan siapa tiu?.Sahabat Ansar itu faham bahawa Nabi tidak suka di kalangan sahabatnya yang membuat kerja-kerja membazir seperti pembinaan kubah kerana ianya hanyalah perhiasan dan bukannya keperluan. Sahabat Ansar itu segera pulang kerumahnya dan memecahkan kubah tersebut sehingga tiada kelihatan lagi.

Mungkin ada banyak alasan yang boleh diberikan tentang kubah atau binaan seumpamanya. Konon hendak menimbulkan ciri-ciri binaan Islam, sebagai menggambarkan tamaddun Islam yang dianggap unggul. Sebenarnya tidak ujud apa apa yang dikatakan binaan Islam, tiada hujah ilmiah yang dapat menguatkan anggapan tersebut.

Selepas kejadian itu, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat: “Ingatlah! bahawa setiap binaan yang kamu dirikan itu akan menjadi bala kepada kamu, kecuali binaan rumah yang menjadi keperluan.”

Kubah yang dibina oleh sahabat Ansar itu merupakan satu contoh pembaziran yang dibenci oleh Allah dan RasulNya. Lantaran Nabi memalingkan muka daripada sahabat berkenaan sebagi tazkirah dan amaran agar setiap orang yang mengaku dirinya beriman tidak sekali-kali melakukan kerja-kerja yang tergolong dalam pembaziran.

Allah berfirman dalam surah Al Isra ayat 27. maksudnya,

“Sesungguhnya orang-orang Yang membazir itu adalah saudara-saudara Syaitan, sedang Syaitan itu pula adalah makhluk Yang sangat kufur kepada Tuhannya.”

Pembaziran bukan sahaja dimusuhi oleh Islam, tetapi dibenci oleh semua tamadun manusia. Pembaziran boleh menjejaskan pengagihan kekayaan harta dunia yang dikurniakan Allah, yang sepatutnya boleh dinikmati oleh setiap warga makluk.

Pembaziran terus dilakukan oleh kebanyakan negara serta para pengasa dan pemerintah negara yang mengenepikan syariat Allah. Mereka melaksanakan
sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat seperti membina tugu atau pintu gerbang dan projek-projek lain yang membazir. Pembinaan padang golf dan seumpamanya yang menggunakan wang rakyat atau harta negara.

Semua pembaziran ini akan mengakibatkan kepincangan dalam pengagihan harta atau kekayaan, khususnya dalam kalangan rakyat miskin. Jika padang-padang golf yang dibina begitu banyak bagi membela rakyat yang berpendapatan rendah, nascaya tidak wujud apa yang dinamakan penoraka bandar yang hidup bersesak-sesak di kawasan setinggan tanpa sebarang kemudahan awam.

Pembaziran ternyata berlaku dikalangan hartawan, khususnya dalam perlumbaan membina rumah bukan sebagai keperluan sebenar, malah lebih bersifat untuk kebanggaan dan menunjuk-nunjuk kemampuan kewangan masing-masing.

Allah menjamin rezki kepada setiap yang melata di muka bumi ini, sama ada manusia atau haiwan seperti firmanNya dalam surah Hud ayat 6: maksudnya:

“dan tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk Yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah Yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. semuanya itu tersurat di Dalam Kitab (Lauh Mahfuz) Yang nyata (kepada malaikat-malaikat Yang berkenaan).”

Kebanyakan manusia, terutama pihak para penguasa lebih mengutamakan projek pembaziran, maka wujud krisis eknomi dalam kalangan orang-orang miskin.

Kita dapati penguasa negara mengadakan projek untuk menguasai angkasa lepas, sayangnya; ketika mereka menabur wang di angkasa , mereka lupa bahawa ramai rakyat nya di muka bumi yang kelaparan dan tidak berumah.

Pemimpin yang mabuk kuasa sibuk membongkar rahsia penciptaan senjata-senjata maut kerana ingin menjadi super power di dunia, tetapi dia lupa bahawa masih ramai rakyat mereka menyelongkar tong-tong sampah mencari sisa-sisa makanan.

Selain pemimpin banyak melakuan penyelewengan dengan membazirkan harta negara, masyarakt awam juga banyak melakuan pembaziran harta samada secara sedar atau tidak. Seperti berbelanja berlebihan di bulan ramadhan yang sepatutnya berjimat, menukar rim kenderaan sedangkan rim yang sedia ada masih selamat digunakan dan lain-lain jutaan pembaziran. Jangan membazirkan harta dan waktu, kerana orang yang membazir itu adalah sahabat setia kepada syaitan – jauh dari rahmat Allah.Type the rest of the article here (body).

[Read more...]

Wednesday, April 16, 2008

Seni hiburan dalam Islam

Hiburan dan seni menurut Al Quran..

Segala puji bagi Allah , selawat dan salam semuga tetap atas Rasulullah, keluarga dan para sahabat serta orang–orang yang berjuang di dalam menegakkan syari’at Allah Ta’ala di muka bumi ini hingga hari penghabisan.

Adalah satu kesalahan jika ada orang mengatakan bahawa Islam itu suatu kehidupan yang melarang senyum bagi setiap bibir, melarang hati siapa sahaja yang bersukaria, melarang perhiasan di mana sahaja dia berada dan melarang merasakan keindahan pada gambar apa jua bentuknya.
Jika ungkapan dan rasa ada mempunyai semangat seni dan keindahannya maka Islam adalah ugama yang paling agung yang menanamkan rasa cinta keindahan di lubuk hati setiap muslim.

Orang yang membaca Al Quran tetnu merasakan kebenaran ini dengan jelas lagi terang. Al Quran menghendaki agar orang mukmin memandang keindahan yang tersebar di seluruh alam, di layar Tuhan maha pencipta yang sangat baik lagi agung, telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baik ciptaan.

Allah berfirman dalan Surah As Sajadah ayat 7:

“...Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya”.

Allah berfirman dalan Surah Al Mulk ayat 3:

Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang”

Allah berfirman dalan Surah An Naml ayat 88

(Begitulah)Perbuatan Allah yang membuat segala sesuatu dengan kukuh.

Al Quran mengarahkan pandangan dan memperingatkan akal berserta hati agar memandang keindahan khususnya yang berada di setiap penjuru alam ini.

Islam menghidupkan cita rasa keindahan dan mengukuhkan seni keindahan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang membawa kemaslahan dan tidak mendatangkan kerosakan.

Islam telah menghidupkan berbagai jenis seni sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuannya dan sekaligus membezakan dari perkembangan ilmu pengetahuan yang lain, seperti seni khat dan seni ukir sebagaimana didapati di Masjid, rumah, pedang, kerusi dan lain-lainya.

Islam juga memperhatikan seni sastera seperti yang diperhatikan oleh bangsa Arab sebelum Islam di mana mereka sangat pandai dalam hal ini, termasuk dalam hal ilmu pengetahuan yang diambil dari bangsa lain. Al Quran datang memberikan contoh puncak seni sastera yang tertinggi, sebab membaca dan mendengarkannya bagi orang yang berakal dan berfikir menjadi makanan jiwa dan perasaan yang tidak ada bandingnya. Ini bukan hanya ditinjau dari aspek isi dan kandunagan, melainkan juga dipandang dari segi cara penyampaian, bacaannya yang baik secara tartil, mujawwad, mahupun tahbir yang dapati dinikmati pendengaran dan menyenagkan hati terutama sekali bila dibacakan oleh qari yang memiliki suara yang sedap didengar.

Atas dasar ini Rasulullah bersabda kepada Abu Musa:

Kamu telah dikurniakan sebahagian dari seruling keluarga Nabi Daud”. (HR Al Bukhari dan At- Turmizi)

Tidak diragukan lagi bahawa masaalah seni adalah masalah yang penting kerana berhubungan dengan naluri dan perasaan orang serta berfungsi membentuk bakat, perasaan dan idealisma peribadi dengan berbagai alat yang sangat berkesan, samaada yang boleh didengar, dibaca, dilihat, dirasakan atau pun difikirkan.

Tidak diragukan lagi bahawa seni mirip dengan ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk kebaikan dan pembangunan atau boleh juga untuk kejahatan dan kerosakan. Seni merupakan media untuk mencapai sesuatu tujuan yang status hukumnya seiringan dengan tujuan itu sendiri. Jika digunakan dalam urusan halal, maka halal hukumnya dan jika digunakan dalam urusan haram, maka haramlah hukumnya.

Semuga anda ceria dan berbahagia dalam nikmat Allah.


[Read more...]

Tuesday, April 15, 2008

Kebenaran Hak Islam

Al-Maidah ayat 82: Kebenaran pasti kepada Islam


Tuan Guru.


Apabila orang Islam yang berada di Makkah ditekan dan ditindas, hanya mereka yang kuat tahan menghadapi tekanan, orang-orang yang lemah menjadi sasaran.

Lalu Rasululah s.a.w. memerintahkan para sahabatnya berhijrah ke Habasyah kerana di negeri itu rajanya baik dan adil iaitulah Najashi al-Ashaf.
Selepas itu Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah dan berlakunya peperangan Badar. Beberapa orang pemimpin Musyrikin terbunuh dalam peperangan tersebut.

Lalu pengganti-pengganti kepada pemimpin Musyrikin dan yang masih hidup di kalangan mereka berkata, "alangkah baiknya kalau kita mengambil kesempatan membalas dendam terhadap orang-orang Islam yang membunuh pemimpin-pemimpin kita."

Terdapat orang-orang Islam yang berhijrah Ke Habasyah. Musyrikin menghantar wakil berjumpa dengan raja negeri tersebut bersama dengan hadiah yang mahal.

Mereka beranggapan boleh jadi raja berkenaan bertindak terhadap orang Islam yang berhijrah ke negeri tersebut, sama ada dibunuh ataupun sebagainya.

Sudah pasti tindakan itu memuaskan hati golongan Musyrikin yang tebal permusuhannya terhadap orang Islam.

Lalu Musyrikin menghantar dua orang yang terkenal dengan bijak bercakap, bijak dalam tipu daya dan berhelah iaitulah Amrul Ibnul 'As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah.

Mereka berdua mengadap Raja Habasyah. Rasulullah s.a.w. mengetahui berita itu lalu baginda s.a.w. mengutuskan Amr bin Umayyah adh-Dhomri r.a. membawa surat daripada Rasulullah s.a.w. ditujukan kepada Najasyi al-Ashaf, Raja Habasyah.

Apabila Najashi menerima surat Rasulullah s.a.w. dan dalam masa yang sama menerima utusan daripada pemimpim musyrikin Makkah lalu Najashi memangil orang Islam yang berhijrah.

Yang menjadi jurucakap mereka ialah Ja'afar bin Abi Tolib r.a. lalu Najasyi bertanya kepada Ja'afar, apakah dia Islam? "Apakah ajaran yang dibawa oleh Rasul yang diutuskan kepada kamu?"

Lalu Ja'afar menceritakan: "Kami dahulunya menyembah berhala, kami dahulunya membunuh antara satu sama lain, kami dahulunya berzina, kami dahulunya memakan riba, kami dahulunya memakan bangkai dan bermacam-macam kerja maksiat kami lakukan, lalu Allah mengutuskan di kalangan kami seorang rasul yang kami tahu keturunannya dan akhlaknya.

"Rasul ini mengajak kami menyembah Allah sahaja, meninggalkan berhala memakan yang halal, dan berlaku baik di antara satu sama lain.

"Seterusnya Najashi meminta supaya Ja�afar membaca apakah ayat-ayat yang diwahyikan kepada rasul itu.

"Lalu Ja'afar r.a. membaca al-Quran daripada Surah Mariam. Apabila Najashi mendengar al-Quran yang dibaca, kebetulan Najashi memegang kayu di tangannya, tiba-tiba Najasyi menangis kerana khusyuk, diikuti oleh paderi-paderi yang ada di kelilingnya.

Najasyi menyatakan, "apa yang dinyatakan ini benar, terang dan nyata bagaimana terang dan nyatanya kayu yang ada di tangan aku ini."

Lalu Najasyi menghalau kedua-dua utusan Quraisy dan memulang balik semua hadiah yang dibawa.

Bersempena dengan peristiwa ini, Allah Ta'ala menurunkan ayat ini yang bermaksud, "orang yang paling bermusuh dengan orang Islam ialah Musyrikin dan Yahudi. Sementara orang yang bersifat kasih sayang terhadap orang Islam ialah orang Nasrani (Kristian) terdiri dari kalangan paderi-paderi dan pendita-pendita dan ahli-ahli ibadat yang mengetahui benarnya agama Islam." (Surah al-Maidah: 82). Ini adalah riawayat al-Baihaqi dari Ibnu Ishaq.

Sementara itu Ibn Kathir telah mengulas di dalam tafsirnya, bahawa Ibnu Abbas r.a. mengatakan peristiwa ini berlaku ketika hijrah ataupun di ambang hijrah.

Manakala Suratul Maidah termasuk di dalam Suratul Madaniyyah. Maka tidak wajar kita mengatakan riwayat ini menjadi sebab turun ayat ini. Ini adalah pendapat seorang dari ulama tafsir.

Berkata seorang ulama yang membawa satu riwayat yang lain antaranya juga riwayat al-Baihaqi dari Ibnu Ishaq di mana Najasyi telah menghantar utusan seramai 20 orang menemui Rasulullah s.a.w.

Mereka dapati Rasulullah s.a.w. berada di Masjidilharam lalu mereka bertanya kepada Rasululah s.a.w. dengan diperhatikan oleh pembesar-pembesar Quraisy. Mengikut riwayat ini Abu Jahal masih hidup lagi pada masa itu.

Rasullah s.a.w. membaca al-Quran apabila mereka mendengar berlinang air mata mereka kerana khusyuk dan mengetahui benarnya apa yang dalam al-Quran lalu mereka menyahut seruan Islam (memeluk agama Islam). Mereka beriman dan mempercayainya.

Apabila mereka bangun untuk pulang, mereka telah ditemui dan dihalang oleh Abu Jahal dan beberapa orang pemimpin Musyrikin.

Abu Jahal mengatakan, "alangkah buruknya rombongan kamu ini. Kamu datang berjumpa dengan dia, bercakap beberapa patah perkataan, kemudian kamu terus mengikutnya, mudah sangat kamu mengikutnya. Aku lihat inilah rombongan yang paling bodoh sekali."

Lalu mereka menjawab, "selamat sejahtera, kami tidak mahu menjadi jahil seperti kamu, bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Kami tidak mahu terhalang, tidak mahu menjauhkan diri daripada apa yang baik. Kami mesti mengikuit apa yang baik." - lanh


[Read more...]

Wednesday, April 9, 2008

TAN'EM SQUARE DAN KOTA LARANGAN


Type 1st paragraph here (intro).


Type the rest of the article here (body).

[Read more...]

Penginapan selesa di Bandar Beijing.

Di hadapan Hotel

Type the rest of the article here (body).

[Read more...]

TEMBOK BESAR NEGERI CHINA

Peserta rombangan di Pintu masuk Tembok Besar.
(Panjang tembok lebih kurang 6,700 Km)
Sekitar Tembok Besar.

[Read more...]

KEDAI MAKAN HALAL SEKITAR BANDAR BEIJING

Restaurant 1.
Pintu Hadapan.


Tanda Halal.


Petugas restaurant.

Pelanggang-pelanggang restaurant dari Malaysia dan makanan dijamin halal.


Restaurant 2.
Dari Luar.


Papan tanda Makanan Halal.Penaiga Kacang Madu (Halal) di luar restaurant.


Restaurant 3.

Bahagain Dalam


Pelanggang dari Malaysia dan petugas restaurant.
Restaurant 4
Menikmati Juadah halal.


Ikan Lauk istimewa.


Tuan Haji Azmi dan Tuan Haji Ibrahim.
[Read more...]